Semana Santa, oslavy Velikonoc v Malaze, Andalusie - Planeta lidí

Semana Santa

Stát:
Španělsko
Datum návštěvy:
duben 2022
Lokalita
Malaga
Semana Santa, oslavy Velikonoc v Malaze, Andalusie - Planeta lidí

Svatý týden, tak se nazývají oslavy Velikonoc ve Španělsku. Stejně jako v ostatních katolických zemích se termín mění podle data prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Začíná Květnou nedělí ( vjezd Ježíše do Jeruzaléma ) a končí o týden později Nedělí zmrtvýchvstání ( Velikonoční neděle ). Tento rok se slavná Semana Santa koná v termínu 10. - 17. dubna. My se účastníme oslav v Malaze, kde se celý týden koná přes stovku procesí ( procesiones ). Byli jsme připraveni na obrovské množství lidí, ale i tak nás návštěvnost překvapila. Všichni lidé z Malagy a dalekého okolí se každý den Svatého týdne přetlačují v úzkých uličkách historického města. Všude, kde je to jen trochu možné, stojí nastrojení Andalusané. Někteří přišli o několik hodin předem, aby získali dobrou pozici. Všude kam se postavíme, někomu bráníme ve výhledu. Nakonec končíme uprostřed náměstí s minimální šancí něco vyfotit. Necháváme se kolébat davem a čekáme, až se v ulici objeví první část procesí. Nic nevidíme, ale víme přesně, kdy je začátek průvodu na dohled. Atmosféra se rázem mění, všichni hledí jedním směrem a v davu je cítit vzrušení. Ozývají se tóny podmanivé hudby a nad hlavami se pomalu kolébá stříbrný trůn. Ticho střídá mohutný potlesk. Jen tušíme, co se v dáli děje. Na další den se lépe připravíme a naplánujeme podle programu, který je dohledatelný na stránkách města.

Semana Santa, oslavy Velikonoc v Malaze, Andalusie - Planeta lidí

Bratrstva

Ve španělštině Cofradías jsou katolická uskupení, která sdružují věřící. Ty menší mají pouze stovky členů, ty větší tisíce. Setkávají se v Casa de hermandad.  V Malaze působí přes čtyřicet spolků. Počátky sahají až do 15. století a v té době patřilo členství výhradně privilegovaným mužům. V současnosti přijímají bratrstva věřící bez ohledu na pohlaví, sociální postavení, či věkovou kategorii. Každé bratrstvo má svá vnitřní pravidla. Tvoří jakousi širší rodinu, která se vzájemně podporuje v dobrém i zlém. V průběhu dalších století vznikla praxe vynášení trůnů do ulic. To vše z důvodu obrátit veřejnost ke správné víře a ukázat boha prostému lidu. Současná tvář je daleko masovější. Nejsem si úplně jistý, že všichni kolem nás jsou pravověrní katolíci, nicméně každoročně tuto událost nikdo nevynechá. 

Semana Santa, oslavy Velikonoc v Malaze, Andalusie - Planeta lidí

Další den, poučeni s předchozího nezdaru, dojíždíme do Malagy už dopoledne a vybíráme si podle rozpisu procesí, které je nejblíže. Na místo docházíme o hodinu dříve, než se mají otevřít brány základny bratrstva a trůn se vykolébá mezi lidi. Přišli jsme akorát, ulice už je uzavřená, policisté odklánějí dopravu a lidé trpělivě vyčkávají. Deset minut před otevřením se před svatostánkem hromadí kapela, která začíná hrát pomalou a melancholickou melodii. Hudba pomalu graduje a mohutná dřevěná brána se s vrzáním otevírá. Vycházejí první nazarenos. Kajícníci ve špičatých kápích “capirotes” se řadí do dvojstupu a pomalu vycházejí na zaplněnou ulici. Být součástí průvodu je pro každého velkou ctí a někteří čekají na svou šanci mnoho let. Atmosféra se těžko popisuje, Vzrušení, radost a pokora. To asi cítí většina přihlížejících. 

Semana Santa, oslavy Velikonoc v Malaze, Andalusie - Planeta lidí

Trůny

Podstatou celého procesí je vynést do ulic dva trůny, kterým se říká “paso” nebo “trono”. Masivní konstrukce, kterou nesou na ramenou nosiči “costaleros” může mít i deset až patnáct metrů. Pohybuje s nimi sto až dvě stě silných nosičů. Většina bratrstev se pyšní dvěma trůny s vyobrazením Ježíše Krista  a Panenky Marie. Honosné trůny bývají vyrobeny z ušlechtilých dřev, vyřezávané skulptury svatých jsou zdobeny živými květy, zlatem zdobenými ornamenty a hořícími svícemi. 

Semana Santa, oslavy Velikonoc v Malaze, Andalusie - Planeta lidí

Druhé procesí vybíráme blíže centru města. Úzké uličky jsou lemovány nekončícím davem lidí, kteří stejně jako my netrpělivě očekávají průvod věřících. Hledáme nejlepší místo a volíme pozici v zatáčce. Přijít o půlhodinku později, už bychom se stali součastí mnohatisícového davu, který se nám tlačí za zády. Po hodině čekání, kdy s místními zdokonalujeme svou chabou španělštinu, slyšíme silný aplaus na konci dlouhé ulice. Bratrstvo otevřelo těžkou bránu své Casa de hermandad a představení začíná. První vycházejí nazarenos v bílých špičatých kápích a fialových tunikách. Někteří jsou bosí. Nesou vyřezávaný kříž, vlajku svého bratrstva, obrazy svatých a přes metr dlouhé svíce. Všude je cítit vůně kadidla. Kapela hraje pomalou melancholickou hudbu a krok po kroku postupuje uprostřed nekončícího davu. Za nimi se pomalu přibližuje monstrózní trůn. Dřevěnou vyřezávanou konstrukci nese několik desítek mužů. Kolébající se se sousoší s výjevem ukřižovaného Ježíše a jeho trýzniteli se pomalu sune s davem.

Semana Santa, oslavy Velikonoc v Malaze, Andalusie - Planeta lidí

Pomalu se k nám blíží mohutný trůn. Nastává složitý manévr - nosiči musí zvládnout pravoúhlou zatáčku uprostřed aplaudujícího davu. Policisté se snaží utvořit prostor. Zazní zvuk zvonu připevněného v čele trůnu a nosiči zastavují, aby si odpočinuli. Zároveň dávají možnost věřícím si užít silnou chvíli blízkosti trůnu, či se ho dotknout. Mayordomo de trono opět zazvoní na zvon, silní muži současně nadzvednou konstrukci a pomalu se vytáčejí mezi lidmi do zatáčky. Muž v popředí hlásí povely a celý kolos poháněný lidskou silou se pomalu vytáčí do postranní ulice. Poslední složitý manévr a je vyhráno. Zazní zvon, costaleros na chvíli pokládají trůn a s úlevou si otírají spocená čela. Nadšený dav je odmění dlouhým potleskem. Ovšem jen na chvíli, po zazvonění opět pokračují pomalou chůzí centrem města.

Semana Santa, oslavy Velikonoc v Malaze, Andalusie - Planeta lidí

Některá procesí trvají třeba 8 hodin a vyvrcholením je zastavení v katedrále s krátkou modlitbou. Poté pokračují dál stanovenou trasou. U katedrály jsou vyvýšené tribuny s předplacenými sedadly pro VIP návštěvníky. Každý den vychází do ulic několik bratrstev, vše musí mít svůj pevný harmonogram, poslední detaily řeší organizátoři přes vysílačky. Atmosféra se nedá popsat.

Semana Santa, oslavy Velikonoc v Malaze, Andalusie - Planeta lidí

Semana Santa v Malaze je silným zážitkem. Svou návštěvností možná zaostává za oslavami v Seville, ale pro účastníka je to jedině výhodou. Každé bratrstvo má svůj jedinečný program. Jeden spolek vypouští v průvodu bílé holubice, další do řad nosičů každý rok přijme vězně, který nese těžký trůn a vykoupí se tak ze svých hříchů. Je mu prominut zbytek trestu. Obrovskou přidanou hodnotou pro návštěvníky je velká šance spatřit aspoň na chvilku tvář slavného herce Antonia Banderase. Ten má pozici Mayordoma při procesí trůnu María Santísima de Lágrimas y Favores. Semana Santa se slaví po celém Španělsku, na Kanárských ostrovech i v zemích Latinské Ameriky.

Semana Santa, oslavy Velikonoc v Malaze, Andalusie - Planeta lidí