Obchodní podmínky

Obecné informace:

Nabízené předměty, prezentované v naší virtuální galerii jsou různého stáří a mají za sebou dlouhou historii užívání původními majiteli. Nejedná se o předměty nové, ani dekorativní a mnohdy na sobě nesou známky užívání, vlivu klimatických podmínek, stáří, či jsou patrné stopy po dřevokazném hmyzu. Jednotlivé artefakty jsou fotograficky zdokumentovány a stav artefaktů je uveden v popisu. V případě potřeby zodpovíme veškeré dotazy, zašleme další detailní fotografie, či je možné nabízené předměty shlédnout v Brně, po dohodě v jiných městech ČR. Vzhledem k unikátnosti jednotlivých předmětů preferujeme osobní předání, v krajním případě je možné zaslání zasilatelskou službou. Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. V případě nespokojenosti má zákazník možnost koupený předmět vrátit a to do 30 dnů od zaplacení. Důvodem mohou být estetické námitky, reálné obavy o autentičnost artefaktu, poškození předmětu během přepravy atd. Za kvalitou nabízených předmětů si stojíme a rádi převezmeme předmět v původním stavu, neponičený a s dodaným stojanem zpět.

Oznámení k EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Prodávající: 

David Švejnoha - Veveří 498/77, Brno 602 00 - IČ: 67907008

tel: 777 202 230, email: svejnoha@gmail.com

 

Způsob dodání a způsob platby:

Vzhledem k povaze předmětů preferujeme pouze osobní předání. Způsob platby na základě osobní domluvy hotově při převzetí, či převodem na účet.

 

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má právo v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Odstoupení od smlouvy musí být provedené písemně a musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz (včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího, případně adresy kupujícího).

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním balení a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od data účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

Záruka:

Nabízené předměty, prezentované v naší virtuální galerii jsou různého stáří a mají za sebou dlouhou historii užívání původními majiteli. Nejedná se o předměty nové, ani dekorativní a mnohdy na sobě nesou známky užívání, vlivu klimatických podmínek, stáří, či jsou patrné stopy po dřevokazném hmyzu. Jednotlivé artefakty jsou fotograficky zdokumentovány a stav artefaktů je uveden v popisu. V případě potřeby zodpovíme veškeré dotazy, zašleme další detailní fotografie, či je možné nabízené předměty shlédnout v Brně, po dohodě v jiných městech ČR. V souladu s § 619 Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník) neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

Reklamační řád:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.V případě, že se v průběhu záruční doby (u použitého zboží je záruka 12 měsíců) vyskytne vada, má Kupující, při uplatnění záruky následující práva:

V případě odstranitelné vady má Kupující právo na bezplatné, řádné a časné odstranění vady, přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy.

V případě neodstranitelné vady má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, případně odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, nebo elektronicky či písemně.

 

Ochrana osobních dat:

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům.

 

Řešení sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).