Přírodní národy

Na světě jen zbývá málo míst, kde žijí přírodní národy, které si zachovávají své původní tradice a kulturu. Nebo se o to alespoň snaží. Globalizace a moderní doba je neúprosná, rychlá a tvrdá. Je smutné sledovat, v jakém měřítku mizí deštné pralesy v Amazonii, kde stále žijí domorodé komunity, které zatím nemají žádný kontakt s civilizací. Ještě smutnější je pohled na vypálené vesnice, které jsou důsledkem honby za ropou a nerostným bohatstvím. Obdobná je situace na černém kontinentě. Proč Sanové, kteří v minulosti masově obývali celou jižní Afriku, se nyní topí v alkoholu poblíž chatrčí postavených ze slámy a odpadků? Proč pygmejské kmeny v Ugandě mají pověst zvířat a pro ostatní jsou pouze odpadem? Neumějí, nebo nechtějí se sžít se současným světem? Jsou tak líní, neschopní, nebo naopak hrdí? Trochu jiná je situace třeba u Masajů, kteří tančí před nákupními centry velkých měst, nebo u namibijských Himbů, kteří stojí u silnice s nataženou rukou. To jsou podoby, jaké mohou mít přirodní národy v současnosti. Od začátku 19. století jsou všudypřítomné snahy tyto lidi změnit, vnutit jim tu "správnou" víru, obléci je a posadit do školy. Je to to tak opravdu správně? Jisté je, že během několika málo let tyto národy splynou s davem a s nimi zanikne i obrovské kulturní bohatství a hodnoty, které jsou v mnohém přirozenější, než dnešní hektická doba "civilizovaného" světa... Vítejte na Planetě lidí...