Berbeři, Maroko - Planeta lidí - Tereza Huclová

Berber

Alternativní pojmenování:
Imaziɣen, Amazigh, Imazighen, al-ʾAmāziġ, Barbar
Kontinent:
Afrika
Stát:
Alžírsko, Egypt, Libye, Mali, Maroko, Mauretánie, Niger, Tunisko
Populace:
40 000 000 (populace aktivně používající některý z berberských jazyků
Klasifikace:
Afro - asijská jazyková rodina, berberské jazyky
Datum návštěvy:
březen 2020

Kdo jsou Berbeři? Původní obyvatelé severní Afriky, kteří ovšem mají mnohem raději označení slovem Amazigh, tj. v překladu svobodný člověk/ národ. Pojmenování Berber, pocházející z řeckého barbaros, použili ve vztahu k severoafrickým starousedlíkům nejprve Římané. Později ho zpopularizovali příchozí Arabové a nakonec ve 20. století Francouzi.

Berberská populace je dnes zastoupena na celém území Magrebu, v Nigeru a v Mali. Největší skupina čítající zhruba 20 miliónů osob žije v Maroku.

Již od konce 7. století se berberské kmeny postupně přikláněly k islámu. Jejich kultura nicméně dodnes obsahuje prvky původní animistické víry.

Důležitou součástí berberského života je pocit sounáležitosti.  Rozšířené rodiny a klany žijí na venkově stále pospolu a tomu odpovídá místní architektura. Životní styl se utvářel v závislosti na přírodních podmínkách. Někteří Berbeři tak již po generace obývají stejná místa a vesnice, jiní naopak zčásti nebo i zcela kočují.

Berberské jazyky jsou si navzájem velice podobné. Největší zastoupení mají tashelhit, tamazight a tarifit v Maroku a kabylština v Alžírsku. Díky berberskému obrozeneckému hnutí se během posledních padesáti let podařilo zmodernizovat původní tuarežské písmo tifinar a jeho upravená forma tzv. neo-tifinar se především v Maroku stále více využívá i ve veřejné sféře.