Cestovatelské přednášky

Cestovatelské přednášky v současné době tvoří výraznou součást kulturního dění. Prostřednictvím poutavých fotografií a zajímavého vyprávění se s námi podíváte do mnohých koutů naší planety. Projekce se hodí do kulturních center, knihoven, ale i do restaurací, popřípadě jako doprovodný program různých společenských akcí a festivalů

Přednášky jsou možné i formou online. Cena záleží vždy na konkrétní domluvě. Délku přizpůsobíme vašim požadavkům. Počet posluchačů není limitován. Neváhejte nás kontaktovat na svejnoha@gmail.com. 

Projekce pro školy

Máme dlouholeté zkušenosti s projekcemi pro základní, střední a vyšší odborné školy. Poutavé povídání vždy přizpůsobíme věku posluchačů. Naše témata se hodí hlavně do hodin zeměpisu, případně společenských věd. Nechte své žáky, či studenty vtáhnout do atmosféry exotických zemí. Při projekci ukážeme dovezené autentické předměty. Přednáška je zakončená diskusí s lektorem.

Projekce pro festivaly, knihovny, kulturní centra

Máme za sebou více jak 15 let zkušeností s přednáškami na společenských akcích. Projeli jsme knihovny v celé republice, účinkovali na největších cestovatelských festivalech. Nejkomornější přednášku jsme realizovali pro 2 posluchače, nejvíce účastníků jsme měli na festivalech Kolem světa, Obzory, Nadivoko, Ozvěny... Přednášení nás baví a rádi přijedeme kamkoliv...

Projekce pro firmy

Připravíme pro vaše zaměstnance, klienty, přátele zajímavou projekci na zvolené téma. Přednášky vedeme zábavnou formou a vše přizpůsobíme vašim požadavkům. Darujte svým kolegům zážitek a uvolnění.

Projekce pro domovy seniorů ZDARMA

Jelikož si uvědomujeme, že senioři nemají tolik možností cestovat, chtěli bychom je zavést do exotických míst prostřednictvím našich projekcí. Pokud chcete připravit pro vaše klienty zajímavý program, neváhejte nás kontaktovat a určitě najdeme společné řešení. Rádi přijedeme kamkoliv.