Austrálie

Bílá Austrálie má černé dějiny
Přednášející:
Milan Daněk

„Přijeli jsme do Austrálie v hodině dvanácté. Civilizační proces mezi domorodci probíhá neobyčejně rychle, původní kultura však stejně rychle zaniká.“ To jsou slova z deníku vědecké expedice Moravského zemského muzea, která se v roce 1969 vydala zdokumentovat život   lovců a sběračů kmene Rembaranka. Naše expedice vedla v jejich stopách s cílem všímat kulturních a společenských proměn před půlstoletím a dnes. Setkání s posledními Rembaranky zaznamenalo smutné pokračování cesty, kterou nastoupili před lety, když vykročili z doby kamenné do dvacátého století. Cesty, ze které už není návratu zpět.