Bambuti, Demokratická republika Kongo - Milan Daněk | Planeta lidí

Bambuti

Alternativní pojmenování:
Mbuti
Kontinent:
Afrika
Stát:
Demokratická republika Kongo
Populace:
30 000 - 40 000
Klasifikace:
Středosúdánské a bantuské jazyky
Datum návštěvy:
červen, červenec 2007

Bambuti žijí prastarým způsobem lovců a sběračů a jsou označováni za Pygmeje, nejmenší a nejstarší původní obyvatele Afriky.

Pygmejové žijí v několika etnických skupinách na území současných států Rwanda, Burundi, Uganda, Demokratická republika Kongo, Středoafrická republice, Kamerun, Rovníková Guinea, Gabon, Konžská republika, Angola, Botswana, Namibie a Zambii. Jsou považováni za potomky původního obyvatelstva střední Afriky.

Společnost Bambutů, stejně jako u ostatních Pygmejů, je rovnostářská. Nemají náčelníky ani formální radu starších. Své záležitosti či spory řeší všeobecnou diskusí. Věří v lesní božstvo a jejich slavnosti a obřady, jako je iniciace chlapců a dívek, svatby a pohřby, provází písně „k radosti lesa“. Hudba, tanec a pantomima jsou výrazem jejich sdílených hodnot a jsou základem náboženského vyjádření. Jejich vesnice nejsou početné, počet obyvatel takové skupiny se pohybuje mezi 15 – 60-ti lidmi.

Bambuti jsou v posledních desetiletích vystaveni realitě hrozby genocidy a otroctví. Během oficiálně ukončené, ale reálně stále probíhající občanské války byli (a možná dosud jsou) loveni a jedeni. Existují rozsáhlé důkazy o masových vraždách, kanibalismu a znásilňování. V Kongu žijí většinou v otroctví, kdy jsou již od narození ve vlastnictví svých pánů a obstarávají většinu loveckých, sběračských a manuálních prací. Často nejsou vůbec vypláceni, pouze obdrží za svou práci oblečení či cigarety.

Články

Nejmenší lidé světa, Bambuti - DRC, MIlan Daněk | Planeta lidí

Nejmenší lidé světa

Autor:
Milan Daněk
Datum návštěvy:
červen, červenec 2007
Pygmejové obývají celý středoafrický prales od Albertova jezera až k Atlantickému oceánu. Dějiny je našly v pralese, kde dosud žijí způsobem sahajícím k samotné kolébce lidské existence. Jejich trpasličí tělesná výška a pověstmi opředený způsob života přitahoval pozornost mnoha badatelů. Naše cesta do pralesa nemá žádné vědecké ambice. Nejedeme bádat, přeměřovat výšku Pygmejů ani pátrat po senzacích. Cílem je zdokumentovat, jaký je současný život Pygmejů Bambuti a v čem se změnil od dob expedic Pavla Šebesty. Paradoxně je nyní pohyb v území, kde tento významný antropolog českého původu působil...