Basotho - Lesotho | Planeta lidí

Basotho

Alternativní pojmenování:
Sotho, Basothové, Sothové
Kontinent:
Afrika
Stát:
JAR, Lesotho, Zimbabwe
Populace:
cca 2 000 000 ( v Lesothu )
Klasifikace:
Nigerokonžská jazyková rodina, bantuský jazyk

Království na vrcholcích hor. Bantuské kmeny žijí v tomto drsném prostředí od 8. století našeho letopočtu. Kromě obyvatel hlavního města Maseru a jeho okolí, se téměř všichni živí zemědělstvím. Na svazích kopců pěstují čirok, pšenici, kukuřici, hrášek, fazole a nezbytnou zeleninu. V horách se pohybují na koních, pro práci využívají osly a silné býky. Mladí chlapci pasou kozy a ovce na horských pastvinách..

Obyvatelé přizpůsobili svůj život nehostinným podmínkám. Bydlí ve vesnicích “kraal”, které tvoří širší rodina. Součástí je ohraničený výběh pro hospodářská zvířata. Každá vesnice má svého náčelníka. Rodina je dominantní jednotkou a vedoucí pozici má vždy starší generace. Obyvatelé chodí většinou zahaleni do teplých dek různých barev a na nohách mají holínky. Vyhrává praktičnost nad estetikou. Při slavnostech nosí basothský klobouk, tradiční pokrývku hlavy zemědělců, kterou se pyšní i státní znak.

Původními obyvateli Lesotha byli Sanové. Ti už zde nežijí, byli vyhlazeni Brity na konci 19. století. Přesto zde po sobě Sanové zanechali malby a prvky jazyka v řeči Sothů. Sothové okolo roku 900 n.l. osídlili na západě úrodnou náhorní plošinu. Současné Lesotho se začalo utvářet v polovině 19. století za vlády slavného krále Mošešeho, který po mnoha bojích požádal Brity o kontrolu svého území. V roce 1966 získalo nezávislost a vzniklo Království Lesotho.

Články

Basotho - Království v oblacích | Planeta lidí

Království v oblacích

Datum návštěvy:
červenec 2004
Hned z úvodu se musím přiznat, že Lesotho mě jednoduše „dostalo“. V jižní Africe jsem strávil asi měsíc, společně s několika dalšími Afrikou posedlými Čechy jsem najel kolem 7000 km, navštívil všechna nejvýznamnější místa a města, včetně Cape Townu, národních parků Tsitsikamma, Addo, Mountain Zebra, Royal Natal, Blyde River, St. Lucia a Kruger. Pozoroval jsem velryby, hyeny, lvy, nosorožce, hrochy, krokodýly, gepardy, vzácné horské zebry, stáda slonů. Procházel jsem savanou, subtropickým pralesem, horským amfiteátrem. Nic z toho mě však nezaujalo tak jako řídce osídlená oblast Lesothského...