Miroslav Černý - Planeta lidí

Miroslav Černý

Vysokoškolský pedagog, překladatel a spisovatel
T:
+420 606 237 770
E:
cerny.mirek@seznam.cz

Miroslav Černý (* 1977) je autorem dvou desítek knižních publikací různých žánrů. Cestovatelské zkušenosti přetavil do knihy Pátá rovnoběžka, ve které porovnal současný stav přírodních národů žijících v tropických teritoriích Asie, Afriky a Ameriky, a do lingvistických cestopisů Slovem svět a Mizející hlasy, ve kterých vypráví příběhy ohrožených jazyků. Do češtiny přeložil soubor mýtů a legend severoamerických indiánů, které spolu s odbornými komentáři představil v publikaci Poselství prachu. V rámci projektu Němá planeta mapuje tzv. language hotspots, tj. oblasti světa, kde dochází k rychlému vymírání dosud jen málo prozkoumaných jazyků.