Autor Miroslav Černý - Planeta lidí

Miroslav Černý

Vysokoškolský pedagog, překladatel a spisovatel
T:
+420 606 237 770
E:
cerny.mirek@seznam.cz

Studoval jazykovědu, literaturu a antropologii. Doktorát získal na FF MU, na FF OU přednáší anglistiku a amerikanistiku. Cestuje po všech světadílech a mapuje ohrožené jazyky a kultury. Žil s amazonskými i severoamerickými indiány, překládá jejich mytologii. Autor básnických knih i publikací inspirovaných zahraničními výpravami, výzkumy a objevy. Ve volném čase se věnuje japonskému šermu, birdingu a polární filatelii. V roce 2021 mu byl udělen záslužný Řád orla Gruzie (v hodnosti Rytíř, KEG).