Rituální buben

Marind Anim, Západní Papua
Výška
107 cm
Stáří
rané až střední 20. století
Použité materiály:
dřevo, pigmenty, kůže

Impozantní hudební nástroj v typickém provedení.

Provenience:
rakouská sbírka
Dotaz na cenu:
svejnoha@gmail.com