Socha Lega

Legové, DRC
Výška
19 cm
Stáří
1. polovina 20.století
Použité materiály:
dřevo

Jedinečně stylizovaná soška ženy používaná při iniciačních obřadech společnosti bwami. Náboženský, sociální, polirický i ekonomický život Legů byl úzce propojen s fungováním hierarchického společenství bwami, které bylo pro svůj obrovský vliv belgickou koloniální vládou v roce 1933 zakázáno. Bwami byla cestou skrze níž se iniciant během života snažil dosáhnout morální dokonalosti, krásy, moudrosti a prestiže. Členství v bwami bylo otevřeno oběma pohlavím, muži procházeli sedmi iniciačními stupni, ženy čtyřmi. Vešekeré Legy tvořené umění hrálo roli v rituálech spojených s fungováním této společnosti. Vlastnictví určitých skulptur symbolizovalo dosaženou hodnot a dávalo nositeli odpovídající privilegia. Množství těchto objektů bylo spojeno s kultem předků a také zpodobňovali jistá přísloví, a plnila tak vzdělávací funkci.

Provenience:
soukromá sbírka (Švýcarsko)
Prodáno