Socha Tchitcheri

Mobové, Togo
Výška
35 cm
Stáří
1 pol. 20. století
Použité materiály:
dřevo, pigmenty

Erodovaný exemplář africké oltářové sochy čičeri (chicheri, tchitcheri). Tyto vysoce stylizované objekty zobrazující klanové předky byly v závislosti na účelu vyráběny v několika velikostech.. Tento zástupce patří do rodiny domácích soch, které měly zajistit zdraví lidí i domácích zvířat a dobrou úrodu.

Provenience:
německá sbírka
Dotaz na cenu:
svejnoha@gmail.com