Minulost, kterou nikdo nezapsal

Minulost, kterou nikdo nezapsal
Autor:
Petr Květina a kolektiv
Nakladatelství:
Pavel Mervart
Rok vydání:
2015
Jazyk:
Čj
ISBN:
978-80-7465-173-1
Anotace:

Kniha Petra Květiny a spolupracovníků boří zaběhnuté představy o minulosti chápané jako sled historických událostí. S přispěním archeologie a antropologie může čtenář nahlédnout pod povrch psané historie a vidět, že literární prameny nemusí být nutně nejspolehlivějším zdrojem informací o minulosti. V hledáčku zájmu se však ocitají hlavně společnosti bez vlastních psaných záznamů, a to jak ty z dávné minulosti, tak i takové, které existovaly ještě relativně nedávno.

Kniha ukazuje jinakost těchto archaických společností, těžko uchopitelnou v referenčním měřítku západní éry postmodernismu. Jejich odlišnost je mnohdy tak výrazná, že autoři neváhali příslušníky takových společnosti označit jako „ty druhé“. Ty, kteří jsou sice lidmi, ale nesdílejí s námi mnoho ze svých mentálních, technologických ani behaviorálních vzorců. Osou jejich studia jsou v pojetí knihy základní ekonomické strategie, jako lov a sběr, pastevectví, zahradní zemědělství a polnohospodářství.