Waorani, Ekvádor - Planeta lidí

Waorani

Alternativní pojmenování:
Huaorani, Waodani, Waos
Kontinent:
Jižní Amerika
Stát:
Ekvádor
Populace:
4 000
Klasifikace:
Izolovaný jazyk
Datum návštěvy:
prosinec 2010

Indiánský kmen obývající neprostupný park Yasuní v ekvádorské části amazonských pralesů. Je znám hlavně svým otevřeným bojem o svou půdu a existenci. Žijí v parku Yasuní, kde v minulosti proběhlo několik krvavých konfliktů s těžaři. Následně vyhlásil v roce 2007 ekvádorský prezident část parku jako "uzavřenou zónu". Komunita Quemperi žije v povodí říčky Cononaco a jako jedna z mála zpřístupnila svou vesnici návštěvníkům. V parku údajně ještě sídlí nekontaktované skupiny Waorani, Taromenane a Tegaeri, které žijí v dlouhodobém konfliktu. K lovu zvěře využívají jed kurare, což je zahuštěný vodní extrakt z kulčiby jedodárné. Připravujeme článek z naší cesty...

Články

Každý není Vinnetou - Miroslav Černý | Planeta lidí

Každý není Vinnetou

V českém prostředí přežívá řada omylů a stereotypů týkajících se indiánů. Z nějakého důvodu se neustále vydávají knihy plné chybných úsudků a realitě neodpovídajících informací. Ke zkreslení skutečného stavu věcí velmi přispívají i některé známé osobnosti, které se ve jménu jakési povšechné esoteriky snižují k šíření, nebojím se říct, nesmyslů. Jako bychom se nechtěli vzdát naší někde hluboko zakořeněné představy, jakkoli zploštělé. Přitom skutečnost je mnohem zajímavější a plnokrevnější.

Galerie