Kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská |Planeta lidí

Yolmo

Alternativní pojmenování:
Helambu
Kontinent:
Asie
Stát:
Nepál
Populace:
11 000
Klasifikace:
Sinotibetská - Tibetobarmská jazyková skupina

Lidé Yolmo žijí v takzvané nárazníkové zóně NP Lanktang, přesněji v údolí na sever od Melamchi v severním Nepálu. Název Yolmo pochází z tibetštiny a znamená něco jako „místo zastíněné sněhovou horou nebo ledovcem“. Samotní lidé Yolmo přišli do oblasti Helambu/Melamchi někdy v 18. století z Tibetu, z oblasti Kyirung. Prý přišli na pozvání Tamangů, kterým zemřel jejich poslední láma a potřebovali duchovní vedení. Snad proto dodnes mají Yolmové jakési vyšší postavení a uznání ve zdejším údolí. Tamangové dle budhistické tradice nemohli bez lámy správně pohřbívat své mrtvé, ani činit jiné rituály. Yolmové stále udržují své původně animistické tradice.

Články

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Slavnost uctívání nožů

Datum návštěvy:
březen 2022
Údolím řeky od Melamchi na sever k národnímu parku Langtang se kdysi vinula cesta. Asi nikdy nebyla moc pohodlná, ale byla tam a proto tam před pandemií covidu jezdili zahraniční turisté na takzvaný Helambu trail. Trek, který prochází vesnicemi lidí národu Yolmo, někdy také zvaných Helambu. To, že cestu poměrně nedávno smetla katastrofální povodeň, jsme zjistily až ve chvíli, kdy si to nás autobus namířil přímo do řečiště a kromě nás nikomu v autobuse nebylo divné, že skáčeme z jednoho obřího oblázku na druhý. To bylo první místní překvapení pro nás, naštěstí se vystoupit už nedalo. O...