Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Slavnost uctívání nožů

Kmen:
Yolmo
Datum návštěvy:
březen 2022
Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Údolím řeky od Melamchi na sever k národnímu parku Langtang se kdysi vinula cesta. Asi nikdy nebyla moc pohodlná, ale byla tam a proto tam před pandemií covidu jezdili zahraniční turisté na takzvaný Helambu trail. Trek, který prochází vesnicemi lidí národu Yolmo, někdy také zvaných Helambu.

To, že cestu poměrně nedávno smetla katastrofální povodeň, jsme zjistily až ve chvíli, kdy si to nás autobus namířil přímo do řečiště a kromě nás nikomu v autobuse nebylo divné, že skáčeme z jednoho obřího oblázku na druhý. To bylo první místní překvapení pro nás, naštěstí se vystoupit už nedalo.

O překvapení na obou civilizačních stranách na treku rozhodně nebylo nouze, ovšem největším byla slavnost, jíž jsme čirou náhodou byly přítomny, slavnost uctívání nožů – „puja thalo pangdi“.

Puja thalo pangdi“ je název, který mám od místní ženy, co už dlouho žije v zahraničí, nicméně žádnou slavnost tohoto jména ani následujícího popisu jsem nikde nedohledala, tj. dávám zde jen očité svědectví s interpretacemi místních lidí.

Další peripetie cesty nejsou podstatné, skočím přímo do Tarke Ghyangu, kam jsme dorazily dost vyprahlé a vyčerpané, a tak moje první kroky hledaly místní sámošku, abych našla velké množství jakkoli barevné a jakkoli sladké tekutiny či alespoň konev čaje. Postávající skupinka chlapů v péřovkách mě přitahovala k boudě z vlnitého plechu, co vypadala jako hospoda čtvrté cenové a už jsem se vrhala dovnitř, když jsem byla zastavena, že to je klášter a asi jen mužský. (Jak jsem až později zjistila, Ghyang je označení pro místo, kde se nachází klášter.)

No nic, v této vesnici sámošku nemají, vylezly jsme tedy na terasu toho na první pohled levnějšího „hotelu“ a objednaly vše, co k pití a jídlu měli. Moc toho nebylo, dva roky tu moc turistů neviděli.

Slavnost uctívání nožů - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Po pár desítkách minut skupinka mužů od kláštera začala na prostranství za chortenem (malou stupou) vynášet buben a lavice, stavět provizorní oltář, montovat silnou žárovku. A o další chvíli později se nad údolím vinuly tóny táhlé hudby trubek „dung čen“ a „kanglingů“ (tibetská dračí trubka z kosti jaka, v minulosti se vyráběla z lidské stehenní kosti ), činelů „rol mo“ a bubnu. To vše střídáno hrdelními hlasy monotónních modliteb.

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

To už mi začala být večeře docela „šumák“ a musela jsem se k místním připojit. Zprvu nenápadně a s ostychem, s pokračujícími hodinami jsem se však stala tak trochu součástí oslavy. Následující popis je pokusem o amatérskou ethografii, kdy některé věci mi byli vysvětleny, nicméně ani místní se moc neshodli, o co vlastně jde

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Obřad byl vlastně dlouhým, asi tříhodinovým zpíváním modliteb z modlitebních knih prokládaný obětinami na oltář a zvuky hudby. Celá kniha, kterou měli pánové před sebou, a byl to ryze pánský obřad, musela být přečtena.

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Nejprve se samotní pánové asi hodinu modlili a „obřadník“, jedna osoba výhradně k tomu určená, dával na oltář obětiny. Poté začaly přicházet ženy, které si donášely matrace do druhé řady a i s dětmi se stávaly součástí obřadu. Neustále se rozléval čaj. V ranné fázi slavnosti byl za provizorním žlutým oltářem zapálený oheň, který měl produkovat množství dýmu a příchozí si ho na sebe navívali.

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Následně začaly hrát důležitou roli i vedle postavené zdobené větve svázané do snopu. Nejprve na ně byly u oltáře naneseny kusy hmoty podobné vosku (prý to mohla být pasta ze santalového dřeva), poté byly obřadně omyty, aby jim nakonec byla obětována rýže. V pozdější fázi večera byly přeneseny do sousedního dvora, několikráte se k nim běželo a znovu se jim obětovalo. Vysvětlení od místních – tato část byla něco jako vítání jara, toho březnového dne se měli vracet ptáci do této části hor a znovu se probouzet příroda.

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Poté došlo na společné jídlo, což byly vlastně jen kořeněné brambory, které jsem si s místními musela dát, neb už jsem seděla spořádaně mezi ženami. A také „víno“, což byla na ohni ohřívaná průhledná pálenka.

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Čím větší byla tma, tím větší bylo obětování a pomazávání. V jednu chvíli bylo obřadní pití „posvěcené vody“, poté společné obětování rýže jejím synchronizovaným házením do vzduchu (dostalo se mi dvou vysvětlení – jedno, že se dává šance se najíst zlým duchům a druhá, že se dává najíst duchům předků. Přikláním se k verzi dvě, neb se obřad konal nejen za stupou, ale i za takovou zídkou, která byla u mnoha vesnic a má prý připomínat zemřelé.)

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Obřad vrcholil ve chvíli, kdy pánové vytáhli nože a meče, namazali na ně a sobě na hlavu již dříve popsanou santalovou pastu a regulérně nože vzývali. Prý proto, že nůž či meč býval kdysi jediným obranným prostředkem, a proto si jej všichni vesničané považovali.

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Po vzývání následoval jakýsi taneček, kdy naproti sobě stáli dva muži, každý se svým obranným nástrojem, četli speciální modlitby a poté se vystřídali a zase četl ten druhý.

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Údajně na konci se měli všichni muži odebrat do kláštera, čili boudy z vlnitého plechu vypadající jako hospoda třetí cenové, a tam měli tance pokračovat. Ovšem rozpršelo se a shromáždění se začalo pomalu rozcházet. Tak nevím, jestli to náhodou nebyl obřad přivolávání deště. Ráno zůstal ve dvoře jen němý svědek včerejší oslavy, pentlemi ověnčená březová „májka“. 

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

PS: Opět jsem si ověřila, že fotograf si vlastně dobrou fotku musí s místními „vysedět“. Zpočátku nenápadně pozorovat, ale být vidět. Poté ho místní vezmou mezi sebe a vůbec jim nevadí, že si je fotí. Musí však s nimi i dost věcí ochutnat a u alkoholu to ne vždy je bezpečné. 

Lidé Yolmo

Lidé Yolmo, někdy také nepřesně nazývaní Helambu, jsou lidé žijící v takzvané nárazníkové zóně národního Parku Lanktang, přesněji v údolí na sever od Melamchi v severním Nepálu. Při sčítání roku 2002 se k této národnosti hlásilo asi čtyři a půl tisíce lidí ( zdroje uvádějí až 11 000, rozvrstvených po celém Nepálu ) ) a to především ve vesnicích Melamchi Ghyang, Tarke Ghyang, Nakote, Kangyul, Sermanthang, Norbugoun, Timbu a Kutumsang. Přitom ve vesnicích Melamchi Ghyang, Tarke Ghyang a Sermantang, z nichž poslední dvě jsme navštívily, je jejich zastoupení největší. (Někteří žijí i v oblasti Ghorka). Od ostatních kmenů žijících v údolí Melamchi, jako jsou Tamangové a Magarové a další, se liší etnicky, nicméně tito k Yolmům jaksi vzhlížejí a tak rádi přebírají jejich kulturu a sami sebe za Yolmo označují. (Možná proto, že Yolmo jsou pro turisty „slavnější“.)

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Název Yolmo pochází z tibetštiny a znamená něco jako „místo zastíněné sněhovou horou nebo ledovcem“. Samotní lidé Yolmo přišli do oblasti Helambu/Melamchi někdy v 18. století z Tibetu, z oblasti Kyirung, což je asi 3-4 dny pochodu. Prý přišli na pozvání Tamangů, kterým zemřel jejich poslední lama a potřebovali duchovní vedení. Snad proto dodnes mají Yolmové jakési vyšší postavení a uznání ve zdejším údolí. Tamangové dle budhistické tradice nemohli bez lámy správně pohřbívat své mrtvé ani činit jiné rituály.

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Základem vesnice je vždy klášter (dříve mu patřila i většina půdy okolo) a v něm sídlí duchovní vůdce lama, který jako tibetští lamové nevykonává žádné fyzické práce a stará se opravdu jen o spirituální tradici. U Yolmů mají ještě jednoho vůdce, a tím je tzv. bombo, který spolu s vesničany i pracuje a stará se o tu praktickou část duchovna lidí v okolí.

Tradiční domy se moc nedochovaly, neboť byly ze dřeva, kamení a bláta a často se musely obnovovat. S vyhlášením národního parku Langtang a zákazem kácení stromu tedy začali všichni stavět z cihel a betonu.

Slavnost uctívání nožů, kmen Yolmo, Nepál - Martina Grmolenská | Planeta lidí

Mezi hlavní svátky patří lhosar, který slaví jako Nový rok a nara v době hinduistického Dasainu. A také ubhauli puja, což je uctívání božstva země za to, že dává potravu a slaví se před monzunem na začátku zemědělského cyklu. Na jeho konci se slaví udhauli puja. Přetrvávají u nich i animistické tradice a uctívaní pramenů, jak jsme viděli i u pramene v Tharke Gyang. Yolmové prý nikdy neorají a nesejí ve dnech předcházejících a následujících úplňku a novu.