Kmen Toubou - Čad | Planeta lidí

Tubu

Alternativní pojmenování:
Tabu, Toubou, Tebu, Todaga, Tudaga, Gorane
Kontinent:
Afrika
Stát:
Čad, Libye, Niger
Populace:
1 300 000
Klasifikace:
Nilosaharská jazyková rodina, saharská větev
Datum návštěvy:
9/2023

Lidé kmene Tubu obývají oblast Sahelu a jižní Sahary v Nigeru, Čadu a Libyi. Velkou část tvoří kočovníci, kteří putují se svými stády za vodou a pastvinami. Jiní se usadili v zelených oázách u vodních zdrojů, kde pěstují datle, ovoce, zeleninu a obilí. Jejich největším bohatstvím jsou velbloudi a hospodářská zvířata, která chovají pro transport svého majetku a hlavně pro maso, které prodávají na tržištích. Velikost stáda také značí bohatství majitele. V minulosti to byli velcí válečníci, kteří z nedostatku přepadávali karavany, či rozvíjeli místní trh s otroky. Žijí v patrilineárních rodinných klanech, kde nejsilnější slovo má nejstarší muž. Jejich region je rozdělen do kantonů. Ty vedou stařešinové z nejvlivnějších klanů a jednají z centrální vládou. Vyznávají Islám, který je hluboce zakořeněn v jejich kultuře.

Články

Kočovníci kmene Toubou - ČAD | Planeta lidí

Skalní lidé Tubu

Datum návštěvy:
září 2023
V Čadu žije více jak 200 etnických skupin. Velká část jsou nomádi, jiní zemědělci a někteří už žijí ve městech své moderní životy. Aspoň v rámci čadských možností. Pro člověka neznalého je téměř nemožné od sebe odlišit příslušníky jednotlivých skupin. Pokud tedy nezná jazyk, tradice a kulturní detaily. Jsme odkázáni na naše průvodce. Vydáváme se z N‘Djameny na severovýchod a naším cílem je náhorní plošina Ennedi. Po dvou hodinách končí špinavé předměstí a děravý asfalt nám nabízí autentický zážitek na dalších 60 km. Už aby to skončilo. Pravé dobrodružství začíná přeci tam, kde končí asfalt. Z...

Galerie