Kmen Gabra, Severní Keňa - Planeta lidí

Gabra

Alternativní pojmenování:
Gabbra, Gebra, Gabrové
Kontinent:
Afrika
Stát:
Etiopie, Keňa
Populace:
700 000
Klasifikace:
Afroasijská jazyková skupina, Kušitský jazyk
Datum návštěvy:
leden 2023

Žijí v nejdrsnější části severní Keni. Domovem jim je vyprahlá a prašná kamenitá poušť. Jsou závislí na nepravidelných období dešťů. Když přijde aspoň jednou za rok, jsou schopni přežít. Táhnou se svými velbloudy pouští za vodou a pastvinami. Zvířata nesou vše - seskládané chýše a veškerý majetek vesničanů. Dříve migrovali pravidelně, dnes už jen zřídka. Budují si hluboké studny, které znamenají život. Své vesnice staví vždy do jedné řady a se vchodem na západ. Muži mají na starosti pastvu, ženy se starají o domácnost a děti zajišťují vodu. Jednoduchý způsob života může ohrozit jen nepřízeň počasí.

Povahu Gabrů nejvíce symbolizuje přísloví: "Chudý člověk dělá ostudu nám všem." Vzhledem k tomu, že vzájemná podpora je nezbytná pro přežití u všech nomádských kmenů, nikdo z Gabrů nesmí hladovět či trpět. Zároveň nesmí nikdo odmítnout pomoc druhých. Jsi hladový? Dostaneš jídlo. Uhynuli ti velbloudi? Půjčíme ti své. Trpíš? Řekni nám proč.... Osoba, která odmítá pomáhat druhým, je označena jako „al baku“. Tato pověst se táhne s rodinou dlouhé generace... 

Články

Pouštní nomádi kmene Gabra - Radka Švejnohová | Kmen Gabra

Pouštní nomádi

Datum návštěvy:
leden 2023
Gabra (také psáno Gabbra nebo Gebra) je somálsko - oromo etnická skupina obývající severokeňské regiony Moyale a Marsabit a oblasti vysočiny na jihu Etiopie. Název „Gabra“ má kořeny v somálském slově „Gabbr“, což znamená vždyzelenou rostlinu, která roste v poušti. V jazyce Oromo existuje slovo "gabaro", což v překladu značí “mladší syn” a symbolizuje příslušnost skupiny Borana, kteří jim v minulosti poskytli ochranu a bezpečí. Existují dvě základní skupiny kmene Gabra. Keňská větev "Malbe" a skupina obývající jižní Etiopii "Miigo", která kompletně konvertovala k islámu. Kultura Gabrů je...