Země býků - Kmen Arbore, Jižní Etiopie | Planeta lidí

Země býků

Kmen:
Arbore
Datum návštěvy:
září 2021
Země býků - Kmen Arbore, Jižní Etiopie | Planeta lidí

Vyrážíme ráno z probouzejícího se Turmi. Každé brzké vstávání nám ulehčí vyhlášená etiopská káva. “Nejlepší na světě” tvrdí usměvavá servírka a my s ní musíme souhlasit. Máme před sebou cestu k jezeru Chew Bahir, přes kopce nám to zabere asi dvě hodiny. Záleží na terénu. Čas se tu obtížně plánuje, koneckonců jako v celé Africe. Přejíždíme vyprahlé kopce hamarského území a sjíždíme do mělkého údolí řeky Woyto. Společně s řekou Sagan zde tvoří deltu, která se vlévá do jezera. Místo, které je zdánlivě ideální k životu. Ano, pokud je optimální období dešťů. Při dlouhém suchu se příroda mění ve vyprahlou planinu. Vše je zde závislé na vodě. My přijíždíme v ideální dobu, stromy se krásně zelenají.

 

Vjíždíme do ohrazené vesnice a zastavujeme ve stínu. Stejně jako v ostatních osadách musíme počkat na místního překladatele a domluvit si podmínky vstupu. Narušili jsme poklidný chod vesnického života. Mladá dívka dojí krávu v ohradě z trnitých keřů, muži sedí ve stínu a starší žena právě přinesla dřevo na oheň. Jak naše auto zabrzdilo u velkého stromu u ohrady s dobytkem, všichni rázem přestali se svými aktivitami a přiběhli k nám. Dlouho je nikdo nenavštívil. Vzpomínám na svou první cestu do této oblasti v roce 2012. Mladé dívky byly holohlavé a ty starší zaujaly svými copánky. Těším se, až se dozvím více.

Zdatní obchodníci

Arborové patří do kušitské jazykové větve stejně jako sousední Konsové, Boranové, Tsamajové a Dasanechové. Nejen jazykem se odlišují od kmene Hamarů, se kterým jsou v trvalém konfliktu. Je zvláštní vnímat odvěkou rivalitu mezi znepřátelenými kmeny. Bojovali o vodu, o ženy, o svá stáda. Ale právě Arborové se nyní snaží se všemi vyjít v míru. V minulosti zprostředkovávali obchod mezi sousedními kmeny a lidmi z oblasti řeky Omo. Sami toho dokázali využít ve svůj prospěch a proslavili se v širokém okolí. Evropští cestovatelé z konce 19. století se ve svých záznamech podivovali nad jejich bohatstvím. Popisují ženy oděné v barevně zdobených kožených suknicích a s náramky z mosazi a slonoviny na rukou. Právě slonovina se stala jejich hlavním obchodním artiklem, na který si vytvořili monopol. Vesnice bohatly, rodiny vlastnily rozsáhlé pastviny a velká stáda dobytka. 

Ve vesnici Arbore, Jižní Etiopie | Planeta lidí

Dodnes mají Arborové důmyslný systém organizace společnosti. Politické vedení se generačně dědí každých 40 let. Nová generace herr má čtyři věkové úrovně a musí projít speciálními složitými obřady. Vůdčí osobností je kyrnat. Ten má na starosti veškeré dění a ekonomickou prosperitu. Se svými rádci má právo na přerozdělování půdy a dobytka tak, aby vše bylo rovnoměrné a v harmonii. Každý se musí prací, případně majetkem podílet na chodu společnosti, na mezikmenovém míru a obchodu. Kdo tak nečiní, může být zbaven majetku a vyloučen z vesnice. Veškeré dění dozoruje duchovní vůdce kawot, který jako jediný může komunikovat s bohy a přinášet oběti. Před obdobím dešťů obětuje ovci, její ocas zahrabe na posvátném místě v suchém korytu řeky a žádá bohy o vodu. Budoucnost Arborů je tak v jeho rukou.

Duchovní život

Arborové věří v boha stvořitele celého světa Waq. V průběhu roku provádí řadu rituálních tanců a zpěvů na jeho počest. Odhání zlé síly a získávají jeho náklonnost. V oblasti se vypráví legenda, že v dávné minulosti napadl kmen strašlivý ďábel, ale lidé Arbore se ubránili. Pomohli jim duchovní vůdci s nadpřirozenými schopnostmi. Ti se i v dnešní době těší obrovské úctě a jejich síla je známá široko daleko. Dokonce do té míry, že pokud si duchovní z jiných kmenů nevědí rady, vyšlou do vesnice Arborů stařešiny s dary a žádají o pomoc. Také z toho důvodu se nikdo nepouští s Arbory do konfliktu. Vědí, že by se jim to nemuselo vyplatit.

Vážení muži kmene Arbore - Planeta lidí | David Švejnoha

Svatba

V Africe je svatba důležitým milníkem každého páru. Ve většině případů probíhají sňatky v rámci jednoho kmene mezi rodinnými klany. Arborové si mohou brát protějšky ze sousedních kmenů Borana a Daasanech. S Tsamaji je sňatek komplikovaný, protože neprovádí ženskou obřízku a s Hamary mají napjaté vztahy. Láska mladé lidi nasměruje, spojí, ale rozhodné slovo mají jejich rodiče. Když se chlapec zamiluje do dívky, nejprve ji musí představit rodičům a doufat. Někdy vybere nevěstu sám otec. Potom vyšle jednoho či více vyjednávačů šimagele do domu nevěsty, aby domluvili podmínky svatby. Předají dary a očekávají rozhodnutí. Otec dívky může přijmout, odložit, či odmítnout. V případě souhlasu se domluví na ceně za svou dceru, většinou to bývá 40 koz a 20 krav, případně tabák, med a čirok. Každý bratr dívky musí být obdarován jednou kozou. Potom domluví termín svatby, která trvá tři dny.

 

První den patří matkám. Ženy z celé vesnice slaví, tančí, zpívají a popíjejí tač, kvašený nápoj z čiroku. Oslavy trvají celý den a noc. Následující den je ve znamení otců, kteří se opět věnují oslavám a bujarému pití. Třetí den svatby patří mladým. Novomanželé se připravují na svatbu a jejich vrstevníci jim pomáhaji. Sejdou se všichni z dalekého okolí a vznikají nové lásky. Rodiny novomanželů zabijí čtyři ovce jako svatební hostinu a celý den se slaví, zpívá a tančí. Pozdě večer, nebo druhý den ráno je nevěsta rituálně obřezána svou matkou a odvedena do domu manžela. Tam je pro ně připraveno speciální jídlo: jehněčí ocas, který musí společně sníst a po té jsou jejich zápěstí svázána tenkým proužkem kůže jako symbol pevného spojení. Nadcházející tři měsíce nevěsta odpočívá a hojí se. Manžel zatím staví společně s ostatními muži z vesnice chýši pro svou novou ženu. Podle tradice může mít více manželek. Většina bohatých mužů má čtyři manželky a kolem dvaceti dětí. Každá bydlí ve své chýši.

Svobodné dívky Arbore, Planeta lidí

Svobodné dívky jsou holohlavé jako symbol panenství. Před sluncem se halí do černé látky. Po svatbě si sundavají z nohou kovové obruče a nechávají narůst vlasy. Později si je splétají do širších copánků. Na krku nosí náhrdelníky z korálků a v uších hliníkové zavinuté náušnice. Kožené suknice zdobené korálky a kovovými cvoky vyměnili za látkové sukně. Muži většinou chodí v bílém a kombinují s moderním oblečením. Vždy mají u sebe stoličku, na které sedí a spí. Starší ještě mají na těle skarifikace, muži na hrudi a ženy na břiše. Mladí už se neřezají, jen se při zvláštních příležitostech malují po těle přírodními barvami. Mužská obřízka existuje jen u některých klanů.

Vesnice

Arbore znamená v překladu země býků. Stejně jako v okolních vesnicích jsou stáda dobytka největším bohatstvím. Muži se svými rodinami často nejsou, pasou krávy daleko od vesnice. Chýše mají tvar rozpůleného pomeranče. Nejdříve postaví skelet z kůlů a klacků a potom pokryjí suchou trávou a listy. Skoro každá stavba má před vstupem přístřešek, který slouží jako společenská místnost. V chýši jsou jednoduchá lože na zemi a ohniště. Obilí skladují v hliněných nádobách.

Vesnice Arbore - Planeta lidí

Život ve vesnici plyne jak má. Zatím se dokážou přizpůsobit nepřízni počasí a vlivům současného světa. Idylku přeruší jedině smrt. Na rozdíl od Karů nebo Dasanechů, nepohřbívají v blízkosti domovů, ale hloubí hroby daleko od vesnice. Tělo zemřelého zabalí do čisté bílé látky a společně s ním pohřbí i jeho osobní věci. Na počest odchozího zabijí kozu a do hrobu vloží tuk z obětovaného zvířete a jednu nohu. Majetek zesnulého včetně dobytka je rozdělen mezi syny, případně mezi ostatní členy vesnice.