Literatura

Při tvorbě těchto stránek čerpáme z různých zdrojů. První věty vznikají z našich zážitků, které si přivezeme z dalekých cest. Aby náš obsah měl ale i faktickou kvalitu, potřebujeme spousty zdrojů, kterých je plný internet. Ovšem nejradši se obracíme na naší knihovnu. Delší dobu sbíráme kvalitní, nejen odbornou literaturu na téma domorodých kmenů. Obracíme se jak na zahraniční, tak českou produkci. Naše cestovatelská historie, ale i současnost je více než bohatá. Zavzpomínejme při cestách Zikmunda a Hanzelky, prolistujme si některou z mnoha knih našeho nejproduktivnějšího autora Miloslava Stingla. Nesmíme zapomenout ani na Knihu Konga od již zesnulého Vladimíra Plešingera. Současných autorů je nepočítatelně. Níže najdete seznam knih, které máme často v ruce při tvorbě našeho obsahu. Třeba ten seznam bude užitečný i vám...