Tangkhul Naga, Nagaland - Barma - Planeta lidí

Tangkhul

Alternativní pojmenování:
Tangkhul Naga
Kontinent:
Asie
Stát:
Indie, Myanmar
Populace:
340 000
Klasifikace:
Sinotibetská - Tibetobarmská jazyková skupina
Datum návštěvy:
prosinec 2017

Tangkhul Naga patří se svou populací přes 300 tisíc obyvatel mezi největší etnika v oblasti Nagalanu. Žijí na barmské straně v oblasti Somra a v indickém státě Manipur. Obývají zalesněné a hornaté oblasti, většinou na svazích hor, či na jejich vrcholcích. Obyvatelé vždy kladli důraz na bezpečnost, která byla velice důležitá v letech, kdy se v oblasti ještě praktikoval lov lebek. Jsou to zemědělci a svou produkci soustředí na pěstování rýže, brambor a zeleniny. V jejich tradičním oblečení převládá červená barva. Mezi nejvýraznější prvky kultury Tangkhul patří zpěv a tanec. Kromě slov využívají a hrdelných zvuků a hlasových výdechů, které jsou specifické pro různé činnosti, například mají povzbuzovat a dodávat energii při náročných pracích na poli. Díky tomu, že se jako první z indického Nagalandu dostali do kontaktu s misionáři, je většina vesnic křesťanských. V barmské části ještě vliv není tak silný a stále je tam možnost pozorovat některé prvky původního náboženství a šamanismu.

Galerie