Núbijci, Elefantýna - Asuán - Planeta lidí - David Švejnoha

Nubian

Alternativní pojmenování:
Nobii, Nubia, Noba
Kontinent:
Afrika
Stát:
Egypt, Súdán
Populace:
3 000 000
Klasifikace:
Nilosaharské jazyky, východosúdánská větev

První zmínky o Núbii pochází z období Staré říše (2300 př.n.l.). Bohatá historie utvořila kulturu lidí, kteří v průběhu staletí zažili vzestupy i pády. Současná tvář budí rozporuplné pocity. Núbijci jsou hrdí na svou kulturu a mladým záleží na uchování tradic jejich předků. Největší ránou v posledních letech byla výstavba Vysoké Asuánské přehrady. Obrovský projekt egyptské vlády, který stabilizoval výkyvy dostupnosti vody v regionu a v současnosti dodává elektrickou energii do velkých měst v okolí. Vzniklé Násirovo jezero vyhnalo tisíce núbijských rodin do okolní pouště. V současnosti je v Egyptě možnost navštívit vesnice na západním břehu Nilu a na ostrově Elefantýna. I tam však byla část domů srovnána se zemí díky výstavbě megalomanského hotelového projektu. Nicméně atmosféra ostrova je úžasná, zdejší lidé mají srdce na dlani...

Články

Núbijské tance - Tereza Sheyla Klementová | Planeta lidí

Núbijské tance

Datum návštěvy:
duben 2019
V tradičních tancích se odráží kultura daného národa nebo etnika, jejich tradice, zvyky a způsob života. Núbijci jsou velmi rozmanitou skupinou, do které patří spousta dalších etnických podskupin. Liší se většinou tím, jakým jazykem (kromě oficiální arabštiny) mluví, odkud pocházejí a jaké jsou jejich zvyky. To vše se odráží v jejich tanci. Dnešní Núbijci jsou moderním národem, spousta žije ve velkých městech např. v Káhiře či Asuánu. I přesto dodnes čelí společenským problémům, nepřijetí jejich národnosti nebo barvy kůže ze strany mnohých Egypťanů a zastávají tak často hůře placené profese...