Chin state, Barma - Planeta lidí - Radka Švejnohová

Muun Chin

Alternativní pojmenování:
Mun, Mun Chin, Chinbok
Kontinent:
Asie
Stát:
Myanmar
Populace:
60 000
Klasifikace:
Sinotibetská - Tibetobarmská jazyková skupina

Západní oblast Myanmaru, zvaná Chin, byla uzavřena pro cizince do roku 2013. O rok později jsme měli možnost na vlastní oči spatřit autentický obraz tradiční společnosti. Převažující animistická víra se silnou šamanistickou základnou. Věštění z vajec, rozsáhlá tetování v obličejích místních žen, lebky zvířat na fasádách domů, obětování mithunů, magické stolce a tajemné totemy. Původní život komunit narušuje agresivní vliv vlády, zabírání půdy a systematický vliv misionářů. V roce 2017 jsme v oblasti podruhé a všímáme si velkých změn. Zpěvy zní z dřevěných kostelů, místo totemů kříže a ustupující šamanistická tradice... Taková je doba...