Makuri Naga, Myanmar, Nagaland - Planeta lidí

Makuri

Alternativní pojmenování:
Makury, Makuri Naga
Kontinent:
Asie
Stát:
Myanmar
Populace:
2500
Klasifikace:
Sinotibetská - Tibetobarmská jazyková skupina
Datum návštěvy:
prosinec 2017

Makuri patří do skupiny Naga, kteří žijí v severozápadní části Myanmaru v oblasti Layshi. Nedostupná oblast téměř s nulovým turistickým ruchem. Malebné  vesnice na svazích zalesněných hor. V minulosti ovšem byli Nágové Makuri, stejně jako sousední etnické skupiny obávanými lovci lebek. Mužské domy zdobily lebky zabitých nepřátel, vesnice byly vybaveny obrannými systémy proti napadení. Starší lidé o minulosti moc vyprávět nechtějí a mladší generace už žije jiným způsobem života. Přes padesát procent obyvatelstva konvertovalo ke křesťanství, nicméně původní kulty stále alespoň z části přetrvávají. Tetovaná těla starších mužů a žen, lebky obětovaných zvířat na fasádách domu. Minulost tu stále pulsuje...

Galerie