Vešebt fajáns

Egypt, Dra Abú el - Naga
Výška
11 cm
Stáří
Třetí přechodná doba ( 1543 - 332 př.n.l. )
Použité materiály:
fajáns

Vešebty byly malé sošky popsané zádušními texty, které doprovázely zesnulého na věčnost a měly ho zastupovat při plnění pracovních povinností na onom světě. Vešebty byly vyráběny z různých materiálů – například z modré nebo zelené fajánse, dřeva, kamene nebo keramiky. Vešebty mívaly zkřížené paže a od doby Nové říše držely v každé ruce zemědělské nářadí. Vešebty byly vysoké přibližně 10 až 35cm a někdy k nim patřila i krabička ve tvaru sarkofágu, do které se tyto sošky ukládaly.

Provenience:
Z pozůstalosti hraběte Ivana Nemése de Hidvég
Dotaz na cenu:
svejnoha@gmail.com