Vešebt

Egypt, Ramesseum
Výška
7,5 cm
Stáří
cca 1069 až 715 před n. l.
Použité materiály:
fajáns, plátno

Působivý fragment vešebta se zbytky obinadla z období 21. - 23.dynastie. Vešebty byly malé sošky popsané zádušními texty, které doprovázely zesnulého na věčnost a měly ho zastupovat při plnění pracovních povinností na onom světě. Vešebty byly vyráběny z různých materiálů – například z modré nebo zelené fajánse, dřeva, kamene nebo keramiky. Vešebty mívaly zkřížené paže a od doby Nové říše držely v každé ruce zemědělské nářadí. Vešebty byly vysoké přibližně 10 až 35cm a někdy k nim patřila i krabička ve tvaru sarkofágu, do které se tyto sošky ukládaly.

Provenience:
stará slovenská sbírka
Prodáno