Strážní socha

Západní Nepál
Výška
71 cm
Stáří
rané 20. století
Použité materiály:
dřevo

Expresivní, působivě erodovaná strážní soška s rukama sepjatýma v typické pozici pozdravu namaste. Příslušníci kmenů žijící v odlehlých horských údolích západního Nepálu umisťují tyto postavy strážců u vchodů do svatyní, v obydlích, na křižovatkách cest, na nebezpečných místech v horách, na střechách domů apod., aby je chránily před zlými silami, démony, nemocemi, neplodností a dalším nebezpečím.

Provenience:
finská sbírka
Prodáno