Obřadní teslice

Lubové, DRC
Výška
48 cm
Stáří
rané až střední 20. století
Použité materiály:
dřevo, železo, měď

Zajímavý prestižní objekt se zdobenou čepelí. Tyto prestižní předměty vyjadřovaly sociální postavení nositele a prokazovali se jimi mimo jiné i poslové královského dvora.

Provenience:
belgická sbírka, americká sbírka
Dotaz na cenu:
svejnoha@gmail.com