Maska Sepik

Angoramové, Papua - Nová Guinea
Výška
43 cm
Stáří
rané 20. století, či starší
Použité materiály:
dřevo

Nesmírně působivě erodovaná archaická maska zobrazující pravděpodobně mocného ducha.

Provenience:
významná americká sbírka (získáno v 60. letech 20. století)
Dotaz na cenu:
svejnoha@gmail.com