Maska Kifwebe

Songye, D. R. Kongo
Výška
35 cm
Stáří
rané až střední 20. stol., v. 35 cm
Použité materiály:
dřevo, pigmenty

Maska kifwebe (ženská varianta) s tmavou patinou a jemným drážkováním.

Provenience:
kanadská sbírka
Dotaz na cenu:
svejnoha@gmail.com