Hampatong Pantak

Dajakové, Borneo
Výška
78 cm
Stáří
1. pol. 20. století
Použité materiály:
dřevo

Strážní socha v podobě ženského předka je zodpovědná za ochranu vesnice před zlými duchy. Stávala před domem, nebo u kraje vesnice. Gesto paží natažených doleva a doprava odkazuje na dajacký rituální tanec, ve kterém jsou pomocí takovýchto póz a pohybů přivoláváni dobří a nápomocní duchové. Ruce nyní chybí.

Provenience:
rakouská sbírka
Dotaz na cenu:
svejnoha@gmail.com