Deska Gope

Papuánský záliv, PNG
Výška
59 cm
Stáří
2. polovina 20. století
Použité materiály:
dřevo, pigmenty

Oblast Papuánského zálivu je obývána řadou kulturně odlišných kmenových společenství, v jejichž uměleckém projevu lze vysledovat určité jednotící prvky. Jedním z nich je výskyt plochých, víceméně oválných skulptur, z jedné strany zdobených stylizovanou anthropomorfní postavou vyvedenou v nízkém reliéfu. V těchto dřevořezbách přebývali jednotliví mocní duchové (imunu), kteří majitelům předmětu poskytovali ochranu a jejich nepřátelům naopak újmu. Větší desky byly umístěny v posvátné části mužského domu v blízkosti lebek předků a trofejí z válek a lovu. Mladí chlapci měli uvnitř svých příbytků malé gope, která jim pomáhala v přediniciačním období. Objekt je dodáván s na míru vyrobeným stojanem.

Provenience:
Todd Barlin ( Sydney )
Prodáno