Deska Gope

Papuánský záliv, PNG
Výška
167 cm
Stáří
střední 20. století či starší
Použité materiály:
dřevo, pigmenty

Oblast Papuánského zálivu je obývána řadou kulturně odlišných kmenových společenství, v jejichž uměleckém projevu lze vysledovat určité jednotící prvky. Jedním z nich je výskyt plochých, víceméně oválných skulptur, z jedné strany zdobených stylizovanou anthropomorfní postavou vyvedenou v nízkém reliéfu. V těchto dřevořezbách přebývali jednotliví mocní duchové (imunu), kteří majitelům předmětu poskytovali ochranu a jejich nepřátelům naopak újmu. Desky byly umístěny v posvátné části mužského domu v blízkosti lebek předků a trofejí z válek a lovu. Předmět je dodáván s namíru vyrobeným stojanem.

Provenience:
Tod Barlin (Sydney)
Prodáno